Privacy

Hostellerie St.-Nicolas/ Hotel Nicolas

Veurnseweg 532 / 510

BE 8906 Elverdinge - Ieper

 

Ondernemingsnummer: BTW BE 0704.374.606 / BE 0686.881.447

hierna Hostellerie St.-Nicolas genoemd.

 

De website www.hostellerie-stnicolas.com is eigendom van Hostellerie St.-Nicolas. Voor de technische ondersteuning bij aankoop van producten en/of het reserveren van diensten maakt Hostellerie St.-Nicolas gebruik van gerelateerde websites (waaronder Tablefever). Door de toegang tot en het gebruik van het volledige webportfolio van Hostellerie St.-Nicolas, hierna website genoemd, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende privacyverklaring.

 

VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

Hostellerie St.-Nicolas hecht belang aan uw privacy en stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. Met het versturen van gegevens via deze website, erkent de gebruiker dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit vrij is van risico's. De schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op de uitbater van deze website.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

in het kader van ons intern klantenbeheer,
voor het online beheren van reservaties,
om u via een nieuwsbrief op de hoogte te houden (in elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden zich af te melden),
om reserveringen en bestellingen van diensten en producten (cadeaubons) optimaal te kunnen behandelen.
De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Hostellerie St.-Nicolas, Veurnseweg 532, 8906 Elverdinge. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Hostellerie St.-Nicolas verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privé-leven ("privacywet") te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hostellerie St.-Nicolas, Veurnseweg 532, 8906 Elverdinge gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Hostellerie St.-Nicolas kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Hostellerie St.-Nicolas-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk ons internetaanbod permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

HET GEBRUIK VAN "COOKIES"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies"op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google bovendien de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie wordt verzonden naar de website zelf of naar andere webanalyseservices.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.